Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizatorem dwóch konferencji naukowych: międzynarodowej Cracow Cognitive Science Conference (CCSC) oraz ogólnopolskiej Open Polish Science "OPOS".

Cracow Cognitive Science Conference (CCSC)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cracow Cognitive Science Conference (CCSC) co roku gromadzi studentów, doktorantów jak i młodych naukowców oraz ma na celu stworzenie przestrzeni dla wymiany rozważań teoretycznych, jak i doniesień z badań związanych z tematem przewodnim danej edycji.

Tegoroczna, XIII, edycja Konferencji odbyła się w dniach 7-8 maja 2022 roku. Konferencja miała charakter w całości zdalny i została przeprowadzona za pośrednictwem platformy MS Teams. W ramach organizacji XIII edycji Konferencji podjęto współpracę z Kołem Naukowym Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Edycji przyświecało hasło "4E: Embodied, Embedded, Enacted, Extended", które nawiązuje do afektywnego zwrotu, który dokonuje się w nauce od lat 90. 

Podczas Konferencji zaprezentowane zostały referaty konferencyjne, jak i postery badaczy pochodzących z 11 ośrodków badawczych usytuowanych w 5 krajach. Prace były skupione na poznaniu ucieleśnionym, usytuowanym, rozszerzonym oraz enaktywnym. Podczas Konferencji możliwe było również wzięcie udziału w wykładach specjalnych. Tegorocznymi gościami specjalnymi byli profesor Léon de Bruin, profesor Miriam Kyselo, doktor Melina Gastelum Vargas oraz doktor Joel Krueger.

Tegoroczna edycja CCSC była edycją szczególną. Po dwóch latach nieaktywności spowodowanej pandemią, CCSC powróciła do grona konferencji kognitywistycznych organizowanych w Polsce. Dodatkowymi powodami, dla których edycja zapisze się w historii organizacji CCSC jako edycja przełomowa, są zdalny charakter Konferencji, przeprowadzenie jej w całości w języku Angielskim oraz podjęta współpraca międzyuczelniana.

Open Polish Science Conference "OPOS"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Open Polish Science Conference "OPOS" ma na celu promowanie oraz popularyzowanie otwartej, rzetelnej oraz dostępnej nauki. Konferencja powstaje we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Konferencji można wziąć udział w panelach eksperckich oraz zapoznać się z wystąpieniami studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Obecnie trwają prace nad 2.edycją Konferencji.