Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcje Koła

Obecnie w ramach Koła działają 4 sekcje: sekcja metanaukowa wraz z kolektywem statystycznym Szerszeń, sekcja związana z organizacją Cracow Cognitive Science Conference, sekcja poświęcona badaniu związków między ludzkim poznaniem a technologią "ExMind" oraz sekcja dyskusyjna "Kogniak".

Sekcja metanaukowa

Sekcja metanaukowa powstała w 2021 roku w ramach współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i była wynikiem wcześniej zorganizowanej, pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej Open Polish Science "OPOS", poświęconej propagacji idei otwartej oraz transparentnej nauki. W ramach sekcji organizowane są spotkania dyskusyjne oraz wykłady specjalne, podczas których studenci zgłębiają wiedzę z zakresu otwartego dostępu oraz umiejętności weryfikacji rzetelności oraz poprawności informacji. Dodatkowo, w ramach sekcji działa kolektyw "Szerszeń", który łączy osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania analiz statystycznych z wykorzystaniem języka programowania R.

Sekcja poświęcona organizacji CCSC

Sekcja związana z organizacją międzynarodowej konferencji naukowej Cracow Cognitive Science Conference (CCSC) przy kolejnych edycjiach CCSC tworzy się na nowo i zrzesza nowych członków. Członkowie sekcji przez cały rok przygotowań kolejnej edycji konferencji tworzą zespół podzielony na pomniejsze sekcje, zajmujące się poszczególnymi aspektami konferencji. Dotychczasowy podział obejmował sekcje: naukową, promocji, finansów oraz logistyki. Pracami każdej z sekcji dowodzi koordynator sekcji. Dodatkowo nad przebiegiem całości prac pieczę sprawuje główny koordynator. Rekrutacja koordynatorów sekcji do pomocy przy organizacji XIV edycji CCSC (2023) rozpocznie się w czerwcu 2022 roku. Rekrutacja do poszczególnych zespołów zostanie przeprowadzona w październiku 2022 roku.

ExMind

Sekcja powstała w 2020 roku. Celem sekcji było zgromadzenie oraz usestymatyzowanie dotychczasowych wyników badań na temat tego, jak nowoczesne technologie wpływają na system poznawczy człowieka. Obecnie rekrutacja do sekcji jest wstrzymana, a obecni członkowie sekcji pracują nad projektem badawczym, który planują zrealizować w najbliższej przyszłości.

Kogniak

Kogniak to obecnie najstasza sekcja Koła, która kontynuuje swoje działanie od 2018 roku. Sekcja działa na zasadach "Journal Clubu". Dane spotkanie sekcji polega na omówieniu wcześniej wybranego artykułu, na podstawie którego jeden z członków sekcji przygotował prezentację. Po zaprezentowaniu treści artykułu, prezenter moderuje dyskusją, która wywiązuje się w związku z artykułem.